E944 Propanas

Kodas: E944
Pavadinimas (LT): Propanas
Pavojingumas – šiandieniniais duomenimis nepavojingas

Maisto priedo kilmė

Inertinės natūralios dujos, išgaunamos iš naftos produktų.

Vartojimas

Maisto produktų pakuotėse ir aerozoliniuose balionėliuose.

Dujų rūšis

Suslėgtosios.