E943b Izobutanas

Kodas: E943b
Pavadinimas (LT): Izobutanas
Pavojingumas – šiandieniniais duomenimis nepavojingas

Maisto priedo kilmė

Inertinės natūralios dujos, butano izomeras.

Dujų rūšis

Suslėgtosios.