E943a Butanas

Kodas: E943a
Pavadinimas (LT): Butanas
Pavojingumas – šiandieniniais duomenimis nepavojingas

Maisto priedo kilmė

Inertinės natūralios dujos, išgaunamos iš naftos produktų.

Dujų rūšis

Suslėgtosios.