E941 Azotas

Kodas: E941
Pavadinimas (LT): Azotas
Pavojingumas – šiandieniniais duomenimis nepavojingas

Maisto priedo ypatybės

Natūralios stumiančios ir pakavimo dujos, kontaktinio šaldymo priemonė.

Dujų rūšis

Stumiančios, pakavimo.